Головна Міжнародне право Право міжнародних організацій Міжнародні кредитні, валютно-фінансові та торговельні організації
раднаргоспи

Міжнародні кредитні, валютно-фінансові та торговельні організації

З численних організацій, що займаються валютно-фінансовими проблемами (а їх понад 40), найбільш великими є МБРР, МФК, MAP, блимати (входять у Всесвітній банк), МВФ, ЕБРР1.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) створений відповідно до Угоди, підписаним у Бреттон-Вудсі (США) в 1944 р. Спеціалізоване установа ООН. Цілями МБРР є: а) надання допомоги в реконструкції та розвитку територій держав-членів шляхомсприяння здійсненню капіталовкладень у продуктивних цілях,, в тому числі для відновлення економіки, конверсії виробничих підприємств; б) надання сприяння приватним іноземним інвестиціям шляхом надання гарантій або участі у позиках та інших капіталовкладеннях; в) сприяння перспективному збалансованому зростанню міжнародної торгівлі та підтримки рівноваги платіжних балансів шляхом стимулювання міжнародних інвестицій з метою розвитку виробничих ресурсів держав-членів, сприяючи тим самим підвищенню продуктивності, життєвого рівня і поліпшенню умов праці на їх територіях; г) організація позик або їх гарантій, з тим щоб забезпечити пріоритет здійснення найбільш корисних і невідкладних проектів, незалежно від їх масштабів; д) здійснення операцій з належним урахуванням впливу міжнародних інвестицій на умовах ділової активності, а також надання сприяння в переході від військової економіки до економіки мирного часу.

В Угоді про Банк викладаються основні принципи, що визначають його операції: він повинен надавати позики тільки для виробничих цілей (у таких галузях, як сільське господарство і розвиток сільських районів, енергетика, освіта, охорона здоров'я, планування сім'ї та харчування, шосейні і залізні дороги, електрозв'язок , морські порти і енергетичні установки) і приділяти належну увагу перспективам погашення заборгованості за цими позиками, кожен позика має гарантуватися відповідним урядом і, за винятком особливих обставин, має надаватися для здійснення конкретних проектів; МБРР повинен переконатися, що необхідні кошти неможливо отримати з інших джерел на прийнятних умовах;використання позик не може бути обмежене покупками в будь-якій конкретній країні-члені або в країнах-членах; рішення Банку про надання позик повинні грунтуватися тільки на економічних міркуваннях. З 1480 МБРР надає позики на підтримку програм конкретних змін політики та інституційних реформ. З 1992 р. Банк виділяє кредити Росії та іншим країнам СНД.

Керівними і постійними допоміжними органами Банку є Рада керуючих, директора-виконавці (їх 24), Спільний комітет з розвитку Світового банку та МБРР (складається з 24 членів) і Президент Банку.

МБРР має відділення в Африці, Азії. Європі та Латинській Америці. Членами МБРР є близько 180 країн, у тому числі Росія. Штаб-квартира Банку розташована у Вашингтоні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) створено відповідно до Угоди, підписаним у Бреттон-Вудсі (США) в 1944 р. Спеціалізоване установа ООН.

Відповідно до ст. 1 Угоди 1944 р МВФ має наступні цілі: а) сприяти міжнародному співробітництву шляхом забезпечення механізму для консультацій та погоджених дій з міжнародних валютних питань: б) сприяти збалансованому зростанню міжнародної торгівлі і тим самим сприяти високим рівнями зайнятості та реального доходу і розвитку виробничих можливостей; в ) сприяти стабільності валют і впорядкованим валютним відносинам і уникати конкурентного знецінення валют; г) сприяти створенню багатосторонньої системи платежів та переказів по поточних операціях і прагнути до усунення валютних обмежень, що перешкоджаютьзростанню світової торгівлі; д) тимчасово надавати загальні ресурси Фонду державам членам при належних гарантіях, з тим щоб вони могли виправити порушення рівноваги їх платіжних балансів, не вдаючись до заходів, що завдає шкоди процвітанню на національному або міжнародному рівнях; з) скоротити тривалість і масштаби дефіциту платіжних балансів

Статутний капітал МВФ становить 150 млрд дол Він формується за рахунок внесків держав-членів: 25% виділеної квоти держави-члена оплачується в SDR (SpecialDrawingRights - спеціальні права запозичення) або у вільно конвертованій валюті, а 75% - у національних валютах. Найбільшими квотами мають у своєму розпорядженні США - 18,8%, Великобританія - 6,5, ФРН - 5,7. Франція - 4,7, Японія - 4,2%. Квота Росії становить 4313,10 млн SDR (6026 млн дол), тобто 3% статутного капіталу.

Фонд виконує три основні функції в розвиток своїх цілей. По-перше, він повинен стежити за дотриманням кодексу поведінки, який стосується політики валютних курсів і обмежень щодо платежів за поточними операціями. По-друге, він повинен надавати членам Фонду фінансові ресурси, з тим щоб вони могли дотримуватися кодексу поведінки в той час, коли вони виправляють порушення рівноваги платіжного балансу або прагнуть уникнути таких порушень. По-третє, він повинен бути форумом, на якому члени Фонду можуть консультуватися один з одним і співпрацювати з міжнародних валютних питань.

У квітні 1993 р. МВФ прийняв рішенняпро введення в дію нового виду кредиту - кредиту системних перетворень для країн, які зазнають труднощів у зв'язку зі скасуванням централізованої системи зовнішньої торгівлі та переходом до торгівлі за світовими цінами. Кредити надаються у розмірі до 50% квоти строком на 10 років з початком погашення через 4,5 роки на умовах значно м'якших, ніж традиційний резервний кредит.

Керівними і постійними допоміжними органами МВФ є: Рада керуючих, Тимчасовий комітет (складається з 24 членів), Комітет з розвитку, Виконавча рада (складається з 24 членів), Директор-розпорядник, Фонд системної трансформації, Фонд компенсаційного фінансування, Фонд структурної адаптації. У рамках МВФ функціонує інститут, який організує курси і семінари по підвищенню кваліфікації державних службовців з країн - членів МВФ.

Членами МВФ є 182 держави, в тому числі Росія. Штаб-квартира МВФ знаходиться у Вашингтоні.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) створений відповідно до Угоди від 29 травня 1990

Мета Банку полягає в тому, щоб сприяти переходу до відкритої економіки, орієнтованої на ринок, а також розвитку приватної та підприємницької ініціативи в країнах Центральної та Східної Європи, що визнають принципи багатопартійної демократії, плюралізму і ринкової економіки і провідних їх в життя.

Функціями ЄБРР є: а) сприяння через приватних та інших зацікавлених інвесторів налагодженню, вдосконаленню і розширенню продуктивної, конкурентоспроможною і частнопредпрінімательскойдіяльності, зокрема, малим і середнім підприємствам; б) залучення внутрішнього та іноземного капіталу, а також управлінського досвіду для досягнення цілей Банку; в) сприяння продуктивним інвестиціям, включаючи інвестиції в сферу послуг і фінансів і в відповідну інфраструктуру, коли це необхідно для підтримки приватної та підприємницької ініціативи, сприяючи тим самим створення конкурентного клімату і підвищення продуктивності праці, рівня життя, а також поліпшенню умов праці; г) надання технічної допомоги в підготовці, фінансуванні і здійсненні відповідних проектів як окремих, так і в рамках спеціальних інвестиційних програм; д ) стимулювання і заохочення розвитку ринків капіталу; е) підтримка обгрунтованих і економічно життєздатних проектів, в яких бере участь більше одного члена-одержувача; ж) сприяння у своїй діяльності екологічно здоровому і стійкому розвитку.

При виконанні цих функцій ЄБРР працює в тісній співпраці з МВФ, МБРР, Міжнародною фінансовою корпорацією, Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Членство Банку відкрито для європейських країн; неєвропейських країн, але членів МВФ; членів Європейського економічного співтовариства і Європейського інвестиційного банку.

Статутний капітал ЄБРР становить 13 млрд дол Загальна номінальна сума оплачуваних акцій складає 4,3 млрд дол, що відповідає 30% початкового дозволеного до випуску акціонерного капіталу. Ця сума підлягає оплаті п'ятьма рівними щорічними внесками. Число голосів розподіляється відповідно до кількості акцій. Квота Росії в капіталі ЄБРР - 40тис. акцій, або 4%.

Керівними та постійними органами ЄБРР є: Рада керуючих, Директорат (складається з 23 членів), Президент, віце-президенти, Консультативна рада з питань навколишнього середовища (складається з 17 відомих фахівців).

Членами ЄБРР є понад 30 держав, у тому числі Росія. Штаб-квартира Банку знаходиться в Лондоні.

Існує ще ряд регіональних банків розвитку: африканський, латиноамериканський, азіатський і карибський.

Світова організація торгівлі (СОТ) створена в 1994 р. відповідно до заключним актом Уругвайського раунду. Після вступу в дію Угоди про утворення СОТ остання замінила Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Цілями СОТ є забезпечення повної зайнятості; зростання виробництва і торгового обміну товарами і послугами; оптимальне використання джерел сировини з метою забезпечення довгострокового розвитку, захисту та збереження навколишнього середовища.

СОТ виконує наступні п'ять основних функцій: a) здійснює адміністративні функції щодо багатосторонніх торгівельних угод, Угода про СОТ, і організовує їх виконання; б) є форумом для проведення багатосторонніх торговельних переговорів між її членами; в) сприяє вирішенню торговельних суперечок між членами СОТ ; г) здійснює контроль за національною політикою своїх членів в області торгівлі; д) здійснює співробітництво з іншими міжнародними установами, що займаються виробленням політичного курсу в сфері глобальної економіки.

СОТ є «вартовим» міжнародної торгівлі, проводить регулярну оцінку режимів торгівлі, здійснюваних окремими членами. Органи СОТ розглядаютьпередбачувані заходи членів організацій і держав, що не входять до СОТ, які можуть призвести до торгових конфліктів. Члени СОТ зобов'язані також докладно повідомляти про торговельні заходи і надавати організації статистичні дані для ведення її великої бази даних. Торговельні спори між членами СОТ, які не можуть бути врегульовані за допомогою двосторонніх переговорів, передаються до органу СОТ з врегулювання спорів.

Керівними і постійними допоміжними органами СОТ є Конференція міністрів, Генеральна рада, Комітет з врегулювання спорів, Комітет з перегляду торговельної політики, Рада по послугах, Рада по товарах, Комітет з торгівлі та розвитку, Комітет з бюджетних питань.

У Російській Федерації ведеться підготовча робота щодо вступу до цієї Організації.

Всі 135 держав - членів ГАТТ автоматично стали членами СОТ. Штаб-квартира Організації розташована в Женеві.

Крім СОТ корисну роботу проводять і інші міжнародні торгові організації, наприклад Європейська асоціація вільної торгівлі, Міжнародна торгова палата.

норма задержки дыхания