встановлення влади директорії

Міжнародно-правовий статус СНД

Статут Співдружності Незалежних Держав, як і інші установчі документи СНД, не містить положень, які б прямо визначали юридичну природу СНД. В Алма-Атинській декларації і в Статуті СНД закріплені практично ідентичні формулювання про те, що Співдружність не є державою і не володіє наднаціональними повноваженнями. Як відзначає в зв'язку з цим Г. В. Ігнатенко, належна оцінка не може обмежуватися запереченням, вона повинна включати позитивне решеніе1. Відсутність такого породило масу різних суджень щодо правового статусу Співдружності.

Більшість дослідників вважають, що СНД є регіональної міжнародної організацій. Так, Г В. Ігнатенко вважає, що «є достатні підстави визначити юридичну природу СНД як регіональної міжнародної організації, як суб'єкта міжнародного права».

Тієї ж думки дотримується Е. С.Крівчікова: «Співдружність має спільні цілі, спільні інтереси і спільні сфери діяльності, визнає суверенітет держав-членів, що дозволяє говорити про нього як про міжнародної міждержавної організації, заснованої на договорі, що визначає його правосуб'єктність і компетенцію».

Н. А. Міхальова вважає, що СНД конституює себе як міжнародно-правове регіональне об'єднання, створене з метою інтеграції колишніх республік СРСР в економічній, державно-політичної та військово-стратегічної сферах. На думку Н. А. Міхальової, СНД - це регіональне співтовариство, нова правова і політична форма добровільного об'єднання суверенних держав, міждержавний союз колишніх республік СРСР, в рамках якого кожна держава повністю зберігає свій державний суверенітет і міжнародну правосуб'єктність. Правові форми об'єднання, засновані на договорі, створюють між державами довгострокові відносини, які, як правило, мають міжнародно-правовий характер.

Л. В. Гречко і Г. Г. Шінкарецкая, провівши аналіз правової природи СНД, прийшли до висновку, що Співдружність уже в момент свого утворення має всі ознаки як міжнародної організації, так і конфедерації. На думку цих дослідників, поняття регіональної міжнародної організації та конфедерації цілком сумісні і анітрохи не суперечать один одному. Пізніше Г. Г. Шінкарец-кая твердо висловилася за те, що СНД є регіональною міжнародною організацією.

Щодо міжнародної правосуб'єктності СНД є консультативний висновок Економічного суду Співдружності, в якому Суд однозначно висловився за те, що СНД є суб'єктом міжнародного права в силутого, що Співдружність реально існує і є учасником міжнародних отношеній5.

Таким чином, думки більшості фахівців у галузі міжнародного права одностайні: Співдружність Незалежних Держав є регіональною міжнародною організацією. СНД відповідає всіма ознаками саме такої міжнародної організації: засноване на основі міжнародного права і міжнародного договору; має самостійні організаційно-правові категорії, права і обов'язки, відособлену область співробітництва, володіє автономною волею. Положення про те, що Співдружність Незалежних Держав є регіональною міжнародною організацією, слід було б закріпити в Статуті СНД.

культура для здоровья