Головна Міжнародне право Міжнародно-правові основи боротьби з тероризмом Співдружність Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом
лідером організації українських націоналістів оун(б) був обраний

Співдружність Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом

У силу свого геополітичного становища держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав в умовах сучасної міжнародної ситуації опинилися на передньому краї боротьби з міжнародним тероризмом.

Проблеми боротьби з тероризмом знаходяться в центріуваги Ради глав держав, Ради глав урядів, Міжпарламентської асамблеї, Ради міністрів закордонних справ. Координаційної ради генеральних прокурорів держав - учасниць Співдружності, Ради міністрів внутрішніх справ, Ради секретарів рад безпеки.

На засіданні Ради глав держав - учасниць СНД, що відбулися 25 січня 2000 р. у Москві, було прийнято Рішення про протидію міжнародному тероризму у світлі підсумків Стамбульського саміту ОБСЄ. Радам безпеки держав - учасниць Співдружності разом з Радою керівників органів безпеки і спеціальних служб, Радою міністрів внутрішніх справ та Радою міністрів оборони держав - учасниць СНД доручено розробити цільову програму боротьби з міжнародним тероризмом та екстремізмом, передбачивши в тому числі створення єдиного антитерористичного центру.

Держави - учасниці Співдружності створили необхідну міжнародно-правову базу співпраці на регіональному рівні з метою боротьби з тероризмом. У квітні 2004 р. був прийнятий модельний закон «Про боротьбу з тероризмом», який у якості рекомендаційного акту закріпив правові основи боротьби з цим жахливим злом.

4 червня 1999 підписано Договір про співробітництво держав - учасниць СНД у боротьбі з тероризмом. Його значення полягає в тому, що він разом з традиційними визначив низку принципово нових форм співробітництва в боротьбі з актами тероризму. Серед них варто назвати такі, як: надання сприяння в оцінці стану системи фізичного захисту об'єктів підвищеної технологічної та екологічноїнебезпеки, розробки і реалізації заходів для вдосконалення цієї системи; напрямок за погодженням між зацікавленими державами спеціальних антитерористичних формувань для надання практичної допомоги в припиненні актів тероризму і в боротьбі з їхніми наслідками; спільне за погодженням сторін фінансування та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по розробці систем і засобів фізичного захисту об'єктів підвищеної технологічної та екологічної небезпеки; здійснення на договірній основі поставок спеціальних засобів, техніки і устаткування для забезпечення антитерористичної діяльності.

Наступним кроком стало затвердження Радою глав держав СНД 21іюня 2000 Програми по боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму на період до 2003 р.1 Програма носить комплексний характер і передбачає проведення організаційно-правових та організаційно-практичних заходів, інформаційно-аналітичне, наукове , кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

Програма припускає приєднання держав - учасниць СНД до основних міжнародних договорів у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, укладеними в рамках ООН та Ради Європи, а також прискорене здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності відповідних договорів, прийнятих у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Аналогічна Програма прийнята на 2003-2004 рр.. Розробляється проект Міждержавної програми спільної боротьби з організованою злочинністю, міжнародним тероризмом і наркоагрессіей на 2005-2008 рр..

7 жовтня 2002 Рада глав держав прийняв Протокол про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів натериторіях держав - учасниць Співдружності.

1 грудня 2000 Рада глав держав - учасниць СНД ухвалив Рішення про створення Антитерористичного центру (АТЦ) і затвердив Положення про нем3. АТЦ є постійно діючим спеціалізованим галузевим органом, призначеним для координації взаємодії компетентних органів держав - учасниць СНД у боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму.

Важливу роль в координації діяльності держав - учасниць СНД у боротьбі зі злочинністю взагалі і тероризмом зокрема грає Координаційна рада генеральних прокурорів держав - учасниць Співдружності, створений спільним рішенням генеральних прокурорів держав - учасниць СНД 7 грудня 1995 Рада глав держав - учасниць Співдружності своїм Рішенням від 25 січня 2000 надав Координаційній раді статус міждержавного органу СНД (Рішення не підписано Туркменистаном і Республікою Узбекистан). Цим же Рішенням затверджено Положення про Координаційну раду генеральних прокурорів.

29 січня 2002 в Мінську було проведено спільне засідання Координаційної ради генеральних прокурорів, Ради міністрів внутрішніх справ, Ради керівників органів безпеки і спецслужб, Ради командувачів Прикордонними військами, Ради керівників митних служб держав - учасниць СНД. У його ході були глибоко проаналізовані стан справ із злочинністю і тероризмом і боротьба з ними на просторі СНД, намічені шляхи підвищення її ефективності.

8 квітня 2004 в Києві відбулося третє спільне засіданняРади міністрів закордонних справ, Координаційної ради генеральних прокурорів, Ради міністрів внутрішніх справ, Ради керівників органів безпеки і спецслужб, Ради командувачів Прикордонними військами, Координаційної ради керівників податкових (фінансових) розслідувань, Ради керівників митних служб держав - учасниць СНД. На засіданні схвалені Заява, рішення про розробку проекту Міждержавної програми спільних заходів боротьби з організованою злочинністю, міжнародним тероризмом і наркоагрессіей на 2005-2008 рр.., А також Концепцію держав - учасниць Співдружності по боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму.

Ряд антитерористичних документів прийнятий в рамках Ради міністрів внутрішніх справ держав - учасниць СНД (СМВД), в тому числі: Рішення про взаємодію у боротьбі з тероризмом від 18 квітня 1996 р.; Рішення про підвищення ефективності співпраці міністерств внутрішніх справ держав - учасниць СНД у протидії тероризму та іншим проявам екстремізму від 10 березня 2000; Угода про співпрацю міністерств внутрішніх справ у боротьбі з тероризмом від 8 вересня 2000 р.; Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ Азербайджану, Вірменії, Грузії та Росії («Боржомській четвірки») в галузі боротьби з тероризмом та іншими проявами екстремізму від 11 березня 2000

травня 2002 р. в Тбілісі пройшло дванадцятий засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав - учасників СНД (сорбіт). Головну увагу на засіданні було приділено питанням, пов'язанимз посиленням спільної боротьби з міжнародним тероризмом.

На проведеному у вересні 2002 р. в Кишиневі тринадцятому засіданні Сорбі були вироблені пропозиції Раді глав держав СНД по створенню відділення Антитерористичного центру СНД в Центрально-Азіатському регіоні (Бішкек, Киргизька Республіка), узгоджена Концепція діяльності Центру на період до 2005 р. Визначено порядок встановлення і підтримки АТЦ СНД робочих контактів з міжнародними центрами та організаціями, що займаються питаннями боротьби з міжнародним тероризмом.

метод каллистова