воєнний комунізм

Організація працевлаштування

Важлива роль у здійсненні державної політики зайнятості належить державним і приватним бірж праці, служб працевлаштуванняабо бюро з найму.

Конвенції № 2 і 88 зобов'язують держави створювати безкоштовні бюро зайнятості, основна мета яких - забезпечити у співпраці з іншими громадськими та приватними установами найкращу можливість організації ринку праці як невід'ємної частини програми досягнення і підтримки повної зайнятості.

Рекомендація № 1 пропонує державам вжити заходів для заборони бюро зайнятості, які стягують плату або здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку. Якщо такі бюро існують, рекомендується, щоб їм дозволялося здійснювати свою діяльність тільки після отримання ліцензії від уряду і щоб приймалися заходи для швидкого скасування таких бюро. Функції служби зайнятості визначено Конвенцією № 88. Вона допускає паралельне існування безплатних державних і приватних (комерційних і некомерційних) бюро з найму. Останнім присвячена Конвенція № 96. Вона пропонує державам 2 варіанти: взяти на себе зобов'язання поступово ліквідувати наявні платні бюро з найму або визнати необхідність існування таких бюро, але піддати їх діяльність жорсткої державної регламентації, зокрема шляхом ліцензування. Тим державам, які вибирають другий варіант, запропонований набір нормативних положеньокремо для комерційних і некомерційних бюро з найму.

У 1997 р. на 85-й сесії МОП було схвалено Конвенція № 181 і Рекомендація № 188, присвячені приватним агентствам зайнятості.

Розглянуті акти допускають і легалізують діяльність різних за характером приватних бірж праці і одночасно передбачають заходи, спрямовані на забезпечення соціального захисту працівників, що користуються послугами цих бірж.

дыхательная проба