Головна Трудове право Міжнародно-правове регулювання праці (міжнародні стандарти праці) Обмеження праці жінок у нічний час і на підземних роботах
закарпаття у складі чехословаччини

Обмеження праці жінок у нічний час і на підземних роботах

Обмеження праці жінок у нічний час у промисловості присвячена Конвенція № 89 та доповнює її Протокол 1990

Згідно зазначеним актам жінки, незалежно від віку, не використовуються на роботах у нічний час, за винятком сімейних підприємстві випадків «форс-мажору» («непереборної сили») або загрози втрати знаходяться в процесі обробки швидкопсувних матеріалів.

Термін «ніч» означає період, тривалістю, принаймні, в 11 послідовних годин, який охоплює проміжок часу, тривалістю, принаймні, в 7 послідовних годин між 22 годинами вечора, і 7 годинами ранку. Компетентний орган влади може встановлювати різні проміжки часу для різних районів, галузей промисловості, підприємств.

Зазначена Конвенція не поширюється на жінок, що займають відповідальні пости адміністративного характеру, а також працюючих в системі охорони здоров'я і забезпечення, які зазвичай не займаються фізичною працею. Заборона нічної праці для жінок може бути тимчасово відмінена урядом, якщо у разі виникнення надзвичайних обставин цього вимагають національні інтереси.

Слід зауважити, що багато розвинених країн, особливо члени ЄС, в останні роки денонсували Конвенцію № 89, вважаючи, що вона застаріла і суперечить принципу рівності чоловіків і жінок, зокрема тлумачення цього принципу Директивою ЄС від 09.02.76 № 76/207. Ці країни висловили намір ратифікувати в майбутньому Конвенцію № 171 про нічну працю, вважаючи її більш гнучкою і більшвідповідної сучасним умовам.

Ряд інших країн визнали достатнім приєднатися до Протоколу 1990 р., доповнює Конвенцію № 89, який спрощує прийняття винятків з Конвенції № 89.

Протокол 1990 допускає в певних випадках і з певними обмеженнями зміна встановленої в Конвенції тривалості нічного часу та вилучення з заборони на роботу в нічний час. Зазначені зміни та вилучення не дозволяються щодо вагітних жінок і протягом встановленого часу після народження дитини.

Рекомендація № 13 пропонує державам вжити заходів регламентації нічної праці жінок, які працюють за наймом у сільському господарстві, з тим щоб забезпечити надання їм періоду відпочинку, відповідного фізичним потребам і становить не менше 9 годин, причому цей період має в міру можливості бути безперервним.

Конвенція № 45 забороняє застосування праці жінок будь-якого віку на підземних роботах у шахтах, але допускає шляхом видання акту національного законодавства виключення з цієї заборони жінок, що обіймають керівні посади і не виконують фізичної роботи; жінок, зайнятих санітарним та соціальним обслуговуванням; жінок, які проходять курс навчання і допущені достажуванні в підземних частинах шахти з метою професійної підготовки; інших жінок, які повинні опускатися від часу у підземні частини шахти для виконання роботи нефізичної характеру.

медико социальный патронаж