наслідки виникнення козацтва

Права державного службовця

1. Державний службовець має право:

1) на ознайомлення з документами, що визначають його права та обов'язки за займаною державної посади державної служби, критерії оцінки якості роботи та умови просування по службі, а також на організаційно-технічні умови, необхідні для виконання ним посадових обов'язків;

2) на одержання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків;

3) на відвідування в установленому порядку для виконання посадових обов'язків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;

4) на прийняття рішень і участь у їх підготовці у відповідності з посадовими обов'язками;

5) на участь за своєю ініціативою у конкурсі на заміщення вакантної державної посади державної служби;

6) на просування по службі, збільшення грошового утримання з урахуванням результатів і стажу його роботи, рівня кваліфікації;

7) на ознайомлення з усіма матеріалами свого особистого справи, відгуками про свою діяльність та іншими документами до внесення їх в особисту справу, залучення до особової справи своїх пояснень;

8) на перепідготовку (перекваліфікацію) та підвищення кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету;

9) на пенсійне забезпечення з урахуванням стажу державної служби;

10) на проведення на його вимогу службового розслідування для спростування відомостей, що ганьблять його честь і гідність;

11) на об'єднання в професійні спілки (асоціації) для захисту своїх прав, соціально-економічних і професійних інтересів;

12) на внесення пропозицій щодо вдосконалення державної служби в будь-які інстанції.

Державний службовець має право звернутися до відповідних державних органів або до суду для вирішення спорів, пов'язаних з державною службою, в тому числі з питань проведення кваліфікаційних іспитів та атестації, їх результатів, змісту виданих характеристик, прийому на державну службу, проходження державної служби, дисциплінарної відповідальності державного службовця, недотриманнягарантій правового і соціального захисту державного службовця, звільнення з державної служби.

остановка наружного кровотечения алгоритм